Disclaimer

De Stichting Hofstad Blues aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de websites van de Stichting Hofstad Blues.

De Stichting Hofstad Blues behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen.

Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Stichting Hofstad Blues in het bijzonder, behoudt de Stichting Hofstad Blues zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

De Stichting Hofstad Blues is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de websites van de Stichting Hofstad Blues beschikbaar is.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de aangeboden informatie op deze websites.

De informatie op de pagina’s van de Stichting Hofstad Blues behoort toe aan de Stichting Hofstad Blues en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stichting Hofstad Blues gebruikt worden.